Predstavy klienta v Kamenárstve sa niekedy ťažko plnia

firmy - Články - Stavebníctvo - Predstavy klienta v Kamenárstve sa niekedy ťažko plnia
Predstavy klienta v Kamenárstve sa niekedy ťažko plnia

Ako uvádza jeden z majiteľov Kamenárstva Bratislava, firmy Apis, s r.o. Pán Juraj Klapáč: „Ešte stále máme čo zlepšiť „ a dodáva: „ten, kto vie ako sa prírodný kameň správa a aké ma vlastnosti už medzi nami nie je“ myslel tým, že nech sa človek v svojom obore akokoľvek snaží a vzdeláva, (v tomto prípade ide o kamenárstvo a kamenársku výrobu) nikdy nebude vedieť všetko.

Vedieť opracovať prírodný kameň si vyžaduje manuálnu ale aj tvorivú a umeleckú zručnosť. Niekedy príde do kamenárstva človek s požiadavkou, ktorá je iba jeho fikciou a predstavou a aby sa táto predstava o kamennom diele naplnila, je potrebné dostať myšlienku na papier, potom ju preniesť „intermediálne“ do počítača. Najskôr vypracovať skicu, návrh alebo inak povedané nákres toho, čo má zákazník namysli a až potom sa pustiť do ďalších krokov, pričom opracovanie kameňa je až jeden z posledných. Vyjsť v ústrety očakávaniam sa niekedy nepodarí, lebo sa to nezhoduje s jeho predstavami. “ Už sme sa stretli so všeličím!“ spomína majiteľ kamenárstva Bratislava Apis, s r.o. „Odkedy sme na trhu (od r.1992), vždy sa o to snažíme. Snažíme sa zákazníkovi splniť jeho niekedy až extravagantné predstavy. „Niekedy to prosto nevyjde“.

Ako je to pri stavbách kde sa používa obklad alebo dlažba?

„Stavby ktoré sú naprojektované tak, že ich prvky vonkajšej fasády budú z prírodného kameňa (najčastejšie zo žuly, alebo travertínu), alebo majiteľ, alebo investor navrhne obklad fontány, či dlažbu na schody a to v pomerne veľkometrážnom projekte sa realizujú zložito. Výsledok prác na stavbe kde sa takéto rozsiahle práce s použitím množstva kameňa realizujú však stoja zato. Nedarí sa to vtedy, keď sa napríklad počas prác vyťaží presne ten typ požadovaného prírodného kameňa v lome. Klient to ale požaduje. Čo v takomto prípade? „Aj s tým sme sa už stretli a museli sme sa popasovať, hovorí Pán Klapáč, jednoducho vymyslieť náhradnú alternatívu“. „Samozrejme sme nemenili bielu, alebo sivú žulu s červeným mramorom – to jednoducho nejde, ale vysvetlili sme zákazníkovi možnosti náhradného riešenia čas/dovoz kameňa z iného miesta“.

Teraz je situácia v kamenárstve Apis, s r.o. v Bratislave ustálenejšia. Sme dobre pripravení, máme dostatok materiálu, dobré stroje a zručných majstrov. Obklady stien, dlažieb, schodov, alebo pomníky na hroboch cintorínov nájdete na mnohých miestach Bratislavy a okolia a to hovorí samé za seba. A čo robíte so zvyšným materiálom? To spomenieme v ďalšom príspevku: „Ako využiť zvyšný kameň v kamenárstve?“


Firmu nájdete na webstránke Kamenárstvo Apis, s.r.o.

Realizácie obkladov v Bratislave - Súvisiace fotografie s článkom


Predstavy klienta v Kamenárstve sa niekedy ťažko plnia má označenia

kamenárska výroba, kamenárstvo, Kamenárstvo Bratislava, kamenárstvo recenzie, pomníky, recenzie firiem,

Súvisiace články