SIBATERM stavba PT Univerzál Piešťany

firmy - Články - Stavebníctvo - SIBATERM stavba PT Univerzál Piešťany
SIBATERM stavba PT Univerzál Piešťany

Spoločnosť SIBATERM, spol. s r.o. realizovala v mesiacoch február až apríl 2011 pre spoločnosť Europlus-TCS, v.o.s. Piešťany práce na stavbe „ PT Univerzál – SO 01 – Predajňa, Piešťany“. Europlus-TCS, v.o.s. spoločnosť je dodávateľom oceľových konštrukcií. Spoločnosť SIBATERM, spol. s r.o. ktorá je výrobcom vysokokvalitnej protipožiarnej omieky spolupracovala s ňou už aj v roku 2009 na stavbe „AB Cosmetics Šamorín“ / stavba veľkej výrobnej oceľovej haly /, kde dodali a realizovali protipožiarny náter nosných stĺpov opláštenia haly, medzistropov  a časti strechy. Pri realizácii na tejto stavbe bol použitý protipožiarny náter PYROSTOP steel.

Na stavbe v Piešťanoch išlo o obnovu predajných a skladovacích priestorov po požiari pôvodnej drevenej strechy. Pri rekonštrukcii a rozšírení obchodných priestorov boli postavené nové oceľové nosné konštrukcie strechy, ktoré sa podľa projektu požiarnej ochrany chránili v jednotlivých požiarnych úsekoch na 30 až 45 minút požiarnej odolnosti. Bol použitý protipožiarny náter Steelmaster 60SB v kombinácii s krycím náterom JOTUN. Použitie protipožiarneho náteru nezaťažuje nadmerne nosnú konštrukciu. Protipožiarnym náterom sa chránila nová nosná konštrukcia strechy v samotnom hlavnom objekte predajne, ako aj konštrukcia prestrešenia komunikačnej  preluky a konštrukcie vedľajších obchodných priestorov.


Firmu nájdete na webstránke Protipožiarna omietka - protipožiarna ochrana konštrukcií

Fotky


SIBATERM stavba PT Univerzál Piešťany má označenia

protipožiarna ochrana, rekonštrukcia,