Porucha fiškálnej pokladne

firmy - Články - Podnikanie - Porucha fiškálnej pokladne
Porucha fiškálnej pokladne

Aj vy máte stres z toho, že čo ak sa vám pokazí registračná pokladnica? Viete, aké kroky ste podľa zákona povinný spraviť?

 

Veľa ľudí sa v prípade poruchy pokladnice zľakne a podľahne panike alebo stresu. Myslia si totiž, že nemôžu blokovať. A čo ak práve vtedy príde daňová kontrola? Aj v tomto prípade myslel zákon o ERP na všetko. Spravte tieto štyri kroky a daňová kontrola vám nebude mať čo vytknúť.

1.Spravte zápis do knihy registračnej pokladnice

Zákon č.289/2008 Z.Z o elektronických registračných pokladniciach (ERP) hovorí jasne, že v prípade fiskálnych tlačiarní sa berie ako registračná pokladňa nie len samotná pokladnica ale aj celá zostava - počítač a fiskálna tlačiareň. Takže aj keď vám fiskálna tlačiareň funguje správne, ale máte poruchu PC ste povinný o tom spraviť zápis do knihy ERP. Za každých okolností majte pokladničnú knihu na prevádzke, aby ste sa v prípade daňovej kontroly vedeli preukázať a informovať daňovú kontrolu o procesoch opravy alebo zásahoch do registračnej pokladnice. Pokladničná kniha má dve časti: záznamy podnikateľa a záznamy servisnej organizácie. V časti pre vaše záznamy vypíšete dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP.

2. Kontaktujte svoju servisnú organizáciu

Zákon vám ukladá povinnosť bezodkladne kontaktovať servisnú organizáciu. Ešte pred tým však skúste uviesť zariadenie do prevádzky bežnými úkonmi ako napríklad kontrolou káblov, vypnutím a zapnutím fiskálu alebo reštartovaním počítača. Ak pokladnica stále nefunguje, kontaktujte svoju servisnú organizáciu. Zo zákona má servisná organizácia povinnosť do 48 hodín od nahlásenia poruchy a doručenia pokladnice do servisného strediska poruchu diagnostikovať a spraviť servisný zásah.

3. Doblokujte vystavené paragóny do pokladne

Svoju prevádzku zatiaľ nemusíte zatvárať, pokojne predávajte ďalej. Počas nefunkčnosti fiskálneho zariadenia však musíte vystavovať náhradné daňové doklady tzv. paragóny. Výdavkový alebo príjmový doklad v tomto prípade nie je povolený, pretože nespĺňa literu zákona o elektronických registračných pokladniach. Po odstránení poruchy autorizovanou servisnou firmou nezabudnite do 10 pracovných dní všetky vydané číslované doklady, tzv. paragóny nahrať a doblokovať do registračnej pokladne v chronologickom slede, tak, ako boli odovzdávané zákazníkom. Pokojne môžete medzi ich nahrávaním vystavovať aj nové doklady.

4. Spravte zápis o opätovnom uvedení pokladnice do prevádzky

Po vrátení opravenej pokladnice zo servisu na prevádzku musíte zapísať do knihy ERP dátum a čas opätovného začatia prevádzky registračnej pokladnice.

 

Ak máte aj tak ešte pochybnosti alebo si neviete s niečím rady, kontaktujte svoju servisnú organizáciu. Istotne vám odborný personál rád poradí a všetko vysvetlí. Dobrá servisná organizácia by mala byť zbehlá nie len v technickej oblasti, ale aj v legislatívnych otázkach.


Firmu nájdete na webstránke Registračné pokladne

Fotky


Porucha fiškálnej pokladne má označenia

fiskálne tlačiarne, registračné pokladne, registračné pokladnice, servis pokladníc,

Súvisiace články