Čo robiť s fiskálnou pokladňou ak meníme firemné údaje?

firmy - Články - Podnikanie - Čo robiť s fiskálnou pokladňou ak meníme firemné údaje?
Čo robiť s fiskálnou  pokladňou ak meníme firemné údaje?

Ani vy neviete ako postupovať pri zmene údajov vo firme? Čo všetko prípadne zmeny prinášajú? V tomto článku vás oboznámime s postupom platným podľa zákona o ERP č. 289/2008 Z.z.

Ak je vaša fiskálna pokladňa zaregistrovaná na daňovom úrade, ste povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu, ktorú sa chystáte vykonať. Zároveň musí vaša pokladňa prejsť tvz. refiskalizáciou, čo v praxi znamená vymenenie fiskálnej pamäte na vašom zariadení.

 

Tento proces je potrebný v prípade, že podnikateľ

  • mení názov spoločnosti

  • mení sídlo spoločnosti

  • mení sa z neplatcu DPH na platcu DPH a opačne

  • mení sa majiteľ pokladne

  • mení adresu prevádzky, na ktorej je fiskálna pokladňa umiestnená. Ak máte tzv. ambulantný predaj (po novom prenosná pokladnica), tak tento bod sa Vás netýka.

  • ak je fiskálna pamäť plná (čo nastane každých 5 rokov)

 

Ak sa vás týka jeden z vyššie uvedených bodov, je potrebné aby ste navštívili daňový úrad s vašou pokladničnou knihou. Nemusíte sa báť dlhého a niekoľko dňového čakania. Tento úkon vám úrad spraví na počkanie. Ako sme už spomenuli, zmenu je potrebné vykonať aj na samotnej pokladni, preto je potrebné kontaktovať servisnú organizáciu, ktorá je podľa zákona povinná túto refiskalizáciu urobiť do 48 hodín. Bežnou praxou však je, že zmenu je servis schopný vykonať už za polovičný čas.

Ako pracovať počas doby, kedy je pokladňa dočasne „mimo prevádzky“? Nemusíte mať žiadne obavy zo zatvorenia vašej prevádzky. Legislatíva vám počas neprítomnosti fiskálnej pokladne umožňuje používanie tvz. paragónov, ktoré musia byť očíslované a chronologicky zoradené práve tak, ako boli odovzdané zákazníkovi. Po vrátení pokladne zo servisu je potrebné tieto „paragónové bločky“ doblokovať najneskôr do 10 pracovných dní.

Ak hovoríme o paragónoch, je dôležité, aby ste ich nezamenili za prijímové a pokladničné doklady- tie sa už podľa zákona nepoužívajú. V prípade, že ste použili paragón, musíte to uviesť vo svojej pokladničnej knihe. Ak by ste však niečomu nerozumeli, obráťte sa na váš servis, tam vám ochotne a správne poradia.


Firmu nájdete na webstránke Predaj a servis registračných pokladníc

Fotky


Čo robiť s fiskálnou pokladňou ak meníme firemné údaje? má označenia

fiskálne tlačiarne, registračné pokladnice, servis registračných pokladníc,

Súvisiace články