Protipožiarne nátery

firmy - Články - Stavebníctvo - Protipožiarne nátery
Protipožiarne nátery

Potipožiarnými nátermi, nástrekmi alebo inak aplikovanými ochrannými spôsobmi možno zaistiť a zabezpečiť ochranu osôb a eliminovať škody, ktoré pri požiari môžu vzniknúť. Nátery dnes spĺňajú niekoľko úloh ochrany ale aj estetický dojem. Existuje mnoho farebných odtieňov a spôsobov nanášania farieb na konštrukcie, ktoré spĺňajú tieto kritériá. O estetickú stránku sa postarajú na začiatku architekti, neskôr stavbári a nakoniec natierači, ktorí „obliekajú“ konštrukcie do novej podoby. Tieto nátery spĺňajú tepelnoizolačné vlastnosti samozrejme v závislosti od zloženia samotnej náterovej hmoty.

Firma Sibaterm s r.o. sa zaoberá aj výrobou a samotným realizačným nástrekom dlhotrvajúcej a vysokoodolnej omietky pod rovnakým názvom SIBATERM s protipožiarnou odolnosťou až do 240 min. Vykonávajú protipožiarne nátery drevených a kovových konštrukcií. Nátery sú transparentné a odolné voči horľavosti až do úrovne dosiahnutia ochrany do 60 min. Protipožiarny náter sa musí vykonávať podľa technických noriem a predchádzajúcich nameraných parametrov, ktoré musí spĺňať jednak materiál, ale aj hrúbka nanesenej vrstvy protipožiarneho náteru a samozrejme spôsob akým sa nanáša. Aplikovanie náteru je možné rôznymi spôsobmi a Firma Sibaterm s r.o. je kompletne pripravená na tieto úkony.

Pri ochrane železnej konštrukcie je dôležité zvýšenie požiarnej odolnosti aplikáciou kvalitného náteru, alebo protipožiarnej omietky, ktorá vytvorí termoizolačnú vrstvu. Nosnosť konštrukcie, ktorá týmto nástrekom nie je opatrená, pri vzniknutí požiaru klesá a následkom vysokej teploty môže zapríčiniť jej poškodenie a následne niekedy až zrútenie celej železnej konštrukcie, alebo stavby. Kritický bod nechránenej konštrukcie je vždy iný, a závisí od mnohých výpočtov, na základe ktorých sa následne aplikuje primerané množstvo (hrúbka) protipožiarneho náteru, alebo omietky. Preto je potrebné nechať  výpočty ako aj realizáciu na odborne pripravenú firmu, ktorá tieto úkony zabezpečí.

Samozrejme, že pri celkovej stavbe nie je potrebné chrániť len konštrukčné kovové prvky,  ale aj káblové rozvody, prestupy, škáry pre káblové potrubia, upchávky, tesnenia, ktoré je dôležité chrániť náterom, nástrekom alebo inou formou, ktorá disponuje dobrou tepelnou odolnosťou.

Firma Sibaterm s.r.o sa nachádza v Bratislave, ale tieto protipožiarne práce vykonáva aj mimo Bratislavu či bratislavský kraj. Medzi ich už aplikovanými nátermi, omietkami, či celými stavbami môžeme spomenúť  protipožiarny náter zimného štadióna v Bratislave, vykonanie pravidelných prác v atómovej  elektrárni Mochovce a mnoho iných stavieb ktoré nájdete aj na stránke s referenciami.


Firmu nájdete na webstránke Sibaterm s.r.o.

Fotky protipožiarnych náterov firmy Sibaterm


Protipožiarne nátery má označenia

protipožiarna ochrana, protipožiarna ochrana konštrukcií,

Súvisiace články