Realizácia prác na stavbe - Rekonštrukcia zimného štadiónu

firmy - Články - Stavebníctvo - Realizácia prác na stavbe - Rekonštrukcia zimného štadiónu
Realizácia prác na stavbe - Rekonštrukcia zimného štadiónu

Spoločnosť SIBATERM, spol. s r.o. sa v rámci dlhoročnej spolupráce s firmou Ingsteel, spol. s r.o. Bratislava podieľala na subdodávkach v období november 2009 až marec 2011 formou realizácie protipožiarneho náteru novej nosnej oceľovej konštrukcie tribún starej haly náterom Steelmaster 60/120 a krycím náterom Jotun. Tento protipožiarny náter zabezpečil zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií na požadovaných 30 až 90 minút.

Pri rekonštrukcii starej časti štadióna sa realizovala aj dodávka a nástrek protipožiarnej omietky SIBATERM®. Protipožiarna omietka SIBATERM® zabezpečila zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií na 60 až 120 minút. Realizoval sa aj krycí náter oceľovej konštrukcie strešných väzníkov a väzníc rekonštruovanej starej haly Ondreja Nepelu v Bratislave.

Na výstavbe novej tréningovej haly s 2 ľadovými plochami sa spoločnosť SIBATERM, spol. s r.o. podieľala realizáciou protipožiarneho náteru Steelmaster 60/120 a krycieho náteru.

Spoločnosť SIBATERM s r.o. sa profesionálne podieľa na rôznych stavbách v rámci celého Slovenska, kde natieraním a striekaním chráni oceľové, alebo drevené konštrukcie proti požiaru a škodám ktoré následkom požiaru môžu vzniknúť. Firma je dostatočne pripravená a vyškolená a má všetky potrebné certifikáty, ktoré ju oprávňujú tieto práce vykonávať.

Pre každý typ materiálu, ktorý potrebuje protipožiarnu ochranu sa používa iný druh náteru, alebo omietky, kde je potrebné vybrať správny spôsob a množstvo vybraného ochranného prostriedku (farba, omietka). Pre všetky stavby, kde sa aplikuje protipožiarny náter, alebo omietka sú vopred vypočítané jeho parametre, podľa ktorých sa práca realizuje.

V tomto obore má iba profesionalita svoje miesto, pretože sa jedná nielen o ochranu budov ale aj o ľudské životy. V prípade, že zvažujete ochrániť Váš majetok a osoby, ktoré sa v ňom pohybujú oslovte firmu so skúsenosťami a odbornou starostlivosťou, ktorá to kvalitným spôsobom ochráni. Kvalitou sa v tomto prípade myslí dodržiavanie všetkých potrebných úkonov, tak aby sa v prípade požiaru, podarilo zachrániť všetko, čo sa len dá a to si všetci želáme.


Firmu nájdete na webstránke www.sibaterm.sk/

Fotografie z rekonštrukcie zimného štadiónuSúvisiace články