Rezanie vŕtanie v Bratislave

firmy - Recenzie firiem - Recenzie stavebných firiem - Rezanie vŕtanie v Bratislave
Rezanie vŕtanie v Bratislave

Predstavenie firmy Saveexpressprofi, s.r.o. ktorých hlavnou činnosťou je rezanie železobetónu, rezanie do panelu, jadrové vŕtanie v Bratislave: Sme firma, ktorá sa zaoberá prevažne odbornými rekonštrukčnými stavebnými prácami, to jest rezaním a vŕtaním betónu, železobetónu i rekonštrukciami celých stavieb. Našim zámerom je, aby náš zákazník dostal spoľahlivú a presne vykonanú prácu, po ktorej sa sám rozhodne, či bude chcieť vykonať aj iné ďalšie súvisiace práce. Rekonštrukčné práce robíme zásadne po presnom definovaní rozsiahlosti prác, výkresovej a inej dokumentácie, ktorú prekonzultujeme pre začatím rekonštrukcie.

Väčšinu našich zákazníkov tvoria tí, ktorí majú záujem o vyvŕtanie, alebo vyrezanie otvorov do betónových panelov, rekonštrukciu, alebo inú stavebnú operáciu, kde je potrebné špeciálne náradie a odborný zásah. Tieto práce sú pre nás rovnako dôležité, ako pre klienta, preto k nim pristupujeme presne s takým nasadením, vedomosťami a technickým vybavením, aké si zaslúžia. Tieto rekonštrukčné malé úkony vykonávame po celej Bratislave 1-5.

Prichádzajú k nám (teda aj mi k nim) zákazníci, ktorí si rekonštrukciu bytu naplánujú sami a teda tvoria “skupinu“ ľudí s najväčším rozsahom stavebných rekonštrukčných prác. Tu by sme mohli zaradiť všetky takpovediac „stredné“ stavebné rekonštrukcie. Ide napríklad o vyrezanie otvoru pre dvere, alebo zväčšenie otvoru pre okno a pod. prevažne v bytových jednotkách sídlisk.

Rekonštrukcie bytových jednotiek betón / železobetón / murivo - robíme prevažne v Bratislave Petržalke, v častiach Ovsište, Kopčany, Háje, Dvory, Lúky, Zrkadlový háj a Janíkov dvor, ďalej sú to mestské časti ako Ružinov, Vrakuňa, Dúbravka, Devín a Devínska Nová Ves a potom pomenej v častiach Vajnory, Staré a Nové Mesto, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica a blízke časti pri Petržalke - Jarovce, Rusovce a Čunovo. Teda rekonštruujeme skoro vo všetkých častiach Bratislavy 1-5 a jej priľahlých mestských častiach. Sme schopní rekonštrukcie vykonať kdekoľvek, ale spomíname tie časti Bratislavy, kde sa pohybujeme najčastejšie.

Poslednú, síce najmenšiu skupinu našich zákazníkov tvoria stavby bytových komplexov a priemyselných budov, kde sa vykonávajú odborné zásahy do muriva, betónu a železobetónu ako napríklad otvory pre stupačky, prestupy a pod. Bavíme sa o stavebných činnostiach väčšieho rozsahu a aj s veľkou potrebou technického vybavenia, či už ide o stroje, búracie kladivá, alebo o špeciálne píly, vŕtačky a iné stroje, ktorými disponujeme. Rozsiahle rekonštrukčné práce sú vykonávané na priemyselných i súkromných budovách a pri nich trávime najviac času. Každá rekonštrukčná práca vyžaduje odbornú a technickú „zdatnosť“, preto k týmto stavebným prácam pristupujeme maximálne zodpovedne.


Firmu nájdete na webstránke Rezanie vŕtanie

Fotky


Rezanie vŕtanie v Bratislave má označenia

byty Bratislava, rekonštrukcia, rekonštrukcia bytu,

Súvisiace články