Upratovanie spoločných priestorov bytového domu

firmy - Firemné blogy - Upratovanie - Upratovanie spoločných priestorov bytového domu
Upratovanie spoločných priestorov bytového domu

Ako zabezpečiť poriadok v spoločných priestoroch bytového domu je otázka, ktorú si musia zodpovedať najskôr vlastníci bývajúci v bytovom dome. Musia sa dohodnúť, či si upratovanie budú zabezpečovať svojpomocne, či poveria upratovaním externú firmu, ktorú zabezpečí správca bytového domu.

V prípade svojpomocného upratovania spoločných priestorov má každý byt na starosti upratovanie v určitom období, najčastejšie týždni. V prípade veľmi veľkého bytového domu môžu mať najmä starší obyvatelia problém zo zabezpečením takéhoto typu upratovania. Tak isto sa stáva, že niekto zabudne na svoju povinnosť a ten, kto nasleduje po takomto nezodpovednom nájomníkovi alebo vlastníkovi upratuje prakticky aj za neho. Rovnako ostáva rôzna aj kvalita upratovania závislá od konkrétneho aktuálneho vlastníka bytu. Najväčšou výhodou takéhoto spôsobu upratovania, keďže ide o svojpomocné upratovanie bytového domu je cena. Cenou za takúto výhodu je venovanie určitého času z vlastného voľna. Otázna je však pravidelnosť a kvalita.

V prípade, ak upratovanie spoločných priestorov zveríte externej firme. Správca bytového domu spravidla pripraví dve až tri ponuky na upratovanie, z ktorých si na bytovej schôdzi vyberiete niektorú alternatívu. Po čase sa zhodnotí kvalita upratovania a v prípade nedostatočnej kvality sa dohodne výmena upratovacej firmy. Okrem upratovania spoločných priestorov ostáva pri bytovom dome zabezpečiť zimnú údržbu, teda odpratávanie snehu z chodníkov a schodiska, a rovnako starostlivosť o zeleň. Kosenie trávnika, orezávanie stromov či strihanie kríkov alebo živého plota. Pokiaľ sa táto zeleň nachádza na pozemku, ktorý patrí bytovému domu.

Čo sa týka ceny za upratovanie, pokiaľ pri prvej alternatíve, teda pri svojpomocnom upratovaní je upratovanie rozdelené na jednotlivé byty, teda je nezávislé od počtu bývajúcich ľudí v konkrétnych bytoch, pri prepočte ceny za upratovanie v prípade externej firmy je otázne, či náklady rozdeľovať pomerne podľa bytov, alebo podľa osobomesiacov. Tento výpočet je prenechaný správcovi bytového domu, pokiaľ sa vlastníci bytov nedohodnú inak.


Firmu nájdete na webstránke Upratovanie mapeka s.r.o.

Fotky služieb pre bytové domy


Upratovanie spoločných priestorov bytového domu má označenia

upratovanie, upratovanie bytových domov, upratovanie firiem,