Ako zabezpečiť upratovanie vo firme

firmy - Firemné blogy - Upratovanie - Ako zabezpečiť upratovanie vo firme
Ako zabezpečiť upratovanie vo firme

Upratovanie patrí k činnostiam, ktoré nesúvisia s predmetom podnikania, teda pokiaľ neprevádzkujete špecializovanú firmu zaoberajúcou sa upratovaním. No napriek tomu v každej firme potrebujete pravidelne upratať o tom niet pochýb. Ako zabezpečiť čo najefektívnejšie poriadok na pracovisku. V princípe máte na výber dve alternatívy.

Prvá alternatíva ako mať upratané v práci je zamestnať dodatočný personál na upratovanie. V tomto prípade však okrem priamych mzdových nákladov je potrebná administratíva na ďalšieho pracovníka, odvody, výkazy, dovolenky. Nehovoriac o tom, že ak si pracovník zoberie dovolenku, na ktorú má zo zákona nárok musíte zabezpečiť náhradu, aby ste počas jeho neprítomnosti mali rovnako kvalitne upratané. Ďalšia vec, ktorú potrebujete zabezpečiť sú čistiace prostriedky, ktoré treba nakúpiť, resp. objednať online a niekde uskladniť. Teda ak zhrnieme túto prvú alternatívu upratovania vo firme, potrebujete nájsť pracovník, zamestnať ho na určitý pracovný pomer, zabezpečiť náhradu v prípade že ide na dovolenku alebo je PN a zabezpečiť čistiace prostriedky a ochranné pomôcky.

Druhou alternatívou upratovania firiem je prenechať upratovanie priestorov špecializovanej firme, ktorá sa upratovaniu venuje profesionálne. V tomto prípade si na začiatku dohodnete rozsah a frekvenciu vykonávaných činností. Pod rozsahom sú myslené aké priestory sa budú upratovať, čo všetko sa v rámci servisu vykoná, bude sa utierať prach, vysávať, umývať podlaha, vysýpať koše... Teda sa spraví zoznam vecí, ktoré sa budú upratovať. Druhá vec, ktorú si s firmou dohodnete bude frekvencia, teda ako často budú vo firme upratovať. Výhodou tohto riešenia je, že Vám odpadne potreba dodatočného zamestnanca, tak isto neriešite zastupovanie v čase dovoleniek a PN a pokiaľ upratovacia firma zabezpečí kompletnú dodávku čistiacich potrieb, tak máte o ďalšiu starosť menej.


Firmu nájdete na webstránke Upratovanie firiem - www.mapeka.sk

Fotky upratovania vo firme


Ako zabezpečiť upratovanie vo firme má označenia

upratovanie, upratovanie firiem, upratovanie kancelárii,